Napoje gorące

Hot drinks

ZAPYTAJ O:
KAWĘ NA WYNOS,
KAWĘ BEZKOFEINOWĄ,
ZAMIANĘ MLEKA NA INNE

ASK FOR:
DECAF,
TAKEAWAY