Napoje gorące

Hot drinks

ZAPYTAJ O:
KAWĘ NA WYNOS,
KAWĘ BEZKOFEINOWĄ,
ZAMIANĘ MLEKA NA INNE

ASK FOR: DECAF, TAKEAWAY