Napoje gorące

Hot drinks

ZAPYTAJ O:
- NAPOJE GORĄCE NA WYNOS +1,00
- KAWĘ BEZKOFEINOWĄ,
- ZAMIANĘ MLEKA NA INNE
- NAPOJE PEPSI NA WYNOS

ASK FOR:
- DECAF
- TAKEAWAY +1,00
- Alternative milk
- Pepsi to take-away