Steki sezonowe na sucho

Dry-aged steaks

Bogaty, intensywny smak i aromat to wyróżnik steków sezonowanych na sucho.
Swoich wyjątkowych cech nabierają w procesie dojrzewania wyselekcjonowanego
mięsa w ściśle kontrolowanej temperaturze i wilgotności przez co najmniej 28 dni, tracąc 1/3 swojej masy.

* Gramatura mięsa przed wysmażeniem

Rich, intense taste and aroma are the distinguishing features of dry seasoned steaks.
They acquire their unique characteristics by maturing selected meat at a strictly controlled
temperature and humidity for at least 28 days, losing 1/3rd of their weight.

* Steaks are weighed raw

STEKI SEZONOWANE

DRY-AGED STEAKS

DODATKI

Zestawy polecane przez Szefa kuchni:

SIDES

Sets recommended by our chef:

Skomponuj swój zestaw dodatków:

Choose your own sides: